AVÍS LEGAL

TERMES I CONDICIONS DE SERVEI

POLÍTICA DE PRIVACITAT
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Lloc Web www.dalmau-hnos.com
Titular del lloc web Dalmau Hermanos Y Compañia Sucesor SA
CIF A-43034693
Responsable tractament dades Dalmau Hermanos Y Compañia Sucesor SA
Finalitat Gestió Comercial i Tècnica
Legitimació Consentiment atorgat per l’usuari
Edat legal consentiment L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de Privacitat.
Destinataris S’han de comunicar dades a tercers per poder dur a terme les finalitats descrites en la present política de privacitat. En cap cas es cediran dades a tercers per a finalitats diferents a les descrites en aquest document.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.
 
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
¿Qui és el titular d’aquesta web?

Identitat Dalmau Hermanos Y Compañia Sucesor SA
Adreça postal POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, S/N - PARC. 26, NAVE 11, Tarragona, España
Telèfon 977542100
Correu electrònic info@dalmau-hnos.com

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal?

Identitat Dalmau Hermanos Y Compañia Sucesor SA
Adreça postal POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, S/N - PARC. 26, NAVE 11, Tarragona, España
Telèfon 977542100
Correu electrònic info@dalmau-hnos.com

¿Amb quina finalitat tractarem les seves dades de caràcter personal i durant quant de temps els conservarem?
L’empresa tractarà les seves dades de caràcter personal exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, i no seran tractats de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Finalitats

Finalitat: Gestió, estudi i resolució de consultes efectuades a través del web. L’empresa conservarà les seves dades de caràcter personal el temps necessari segons la informació facilitada i els terminis de conservació recollits en normatives que siguin aplicables.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que ens atorga en marcar la casella en què accepta la nostra política de privacitat.

¿A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran a les següents empreses i amb les següents finalitats:

DESTINATARIS FINALITAT
JAESTIC S.L. Assistència Tècnica

¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’empresa estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

En concret, pot vostè dirigir-se a l’empresa a la seva adreça postal o bé a l’adreça de correu electrònic facilitada en el present document amb la finalitat d’exercir els següents drets:
Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.

Pot vostè sol·licitar els formularis necessaris per a l’exercici d’aquests drets enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic facilitada en el present document.
Atès el caràcter personalíssim de l’exercici de qualsevol d’aquests drets vostè haurà d’adjuntar a la sol·licitud còpia del seu carnet d’identitat o document acreditatiu equivalent.
Pot vostè dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per obtenir informació addicional sobre els seus drets o presentar una reclamació davant la mateixa, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets respecte al Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016 (RGPD), obtenint tota la informació necessària per a això a través del web www.agpd.es.

AVÍS LEGAL

L’usuari es compromet a manipular aquestes pàgines acord al que estableix aquest avís legal. En cap cas, Dalmau Hermanos serà responsable dels danys que pogués causar l’usuari per l’ús erroni o indegut d’aquestes pàgines o de qualsevol servei o contingut derivat de les mateixes en relacions amb tercers, sent responsabilitat única i exclusiva de l’USUARI d’aquestes pàgines. L’usuari assumirà totes les despeses, costes i indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per incompliment del que estableix el present avís legal.

Dalmau Hermanos
 exposa que tota la informació inclosa en aquestes pàgines pertany a contingut públic recollit de pàgines web totalment obertes al públic i que aquests reconeixen que són els únics responsables de la veracitat de les dades i es fan responsables de totes les accions que tercers puguin interposar per raó a aquests.

L’USUARI no pot, excepte visualitzar les dades i imatges d’aquestes pàgines, realitzar cap tipus d’acció en relació a tot el que s’ha exposat les mateixes sense l’autorització expressa de Dalmau Hermanos.

L’USUARI, excepte autorització prèvia, expressa i escrita de Dalmau Hermanos, es compromet a utilitzar la informació continguda en aquestes pàgines, exclusivament per a la seva visualització ia no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés, així mateix, accepta no utilitzar, traslladar, mercantilitzar o disposar de la informació inclosa en aquestes pàgines o serveis de manera que rivalitzi de manera deslleial amb Dalmau Hermanos o qualsevol dels seus serveis relacionats.

L’USUARI es compromet a no utilitzar aquestes pàgines o els seus serveis i continguts de forma contrària al disposat per la legislació vigent que sigui d’aplicació.

Dalmau Hermanos
 es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts de la web quan així ho estimi segons la seva Política Comercial.
 De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés a les seves pàgines, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Dalmau Hermanos
 és titular dels drets de propietat industrial i intel·lectual dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgines, els menús, botons de navegació, el codi PHP i HTML, els applets de Java o JavaScript, els controls de ActiveX, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.
Així mateix, Dalmau Hermanos és titular dels drets de propietat industrial derivats de l’ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren en qualsevol de les pàgines webs que integren Dalmau Hermanos o disposa de la corresponent autorització per a la seva utilització.

Dalmau Hermanos
 
es reserva els drets de reproducció, transformació, ajust, comunicació pública, manteniment, correcció d’errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui incumbir sobre els continguts de les seves pàgines.

Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en què es produïssin, requereix autorització prèvia i per escrit de Dalmau Hermanos. 
En cap cas, Dalmau Hermanos serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pogués cometre qualsevol usuari dintre d’aquestes pàgines.
Dalmau Hermanos, seus directius i empleats, socis, així com els seus agents no seran responsables de la veracitat, moralitat o fiabilitat de les dades o opinions aportades pels seus clients, així com tampoc es responsabilitzaran de qualsevol tipus d’opinió o informació que circuli per la xarxa.

Dalmau Hermanos
 seus directius i empleats, així com els seus agents no seran responsables de les possibles infraccions dels seus clients que afectin els drets d’un altre client o de tercers en matèria de drets de marques, patents, informació confidencial o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial .

Dalmau Hermanos
 garanteix el correcte funcionament de les seves pàgines, tot i que no es farà responsable de cap dany que es generi a l’usuari o a tercers en cas d’impossibilitat de prestar servei a causa supòsits de cas fortuït, força major o qualsevol altra causa imputable o no a Dalmau Hermanos, o del mal funcionament temporal del sistema si respon a tasques de manteniment del mateix o a fallades que afectin operadors o a una defectuosa configuració dels equips de l’USUARI o per qualsevol altre problema imputable a l’equip de l’USUARI.

El contingut d’aquest acord i de les nostres pàgines és exclusivament per a majors de 18 anys.

CONTINGUTS

Dalmau Hermanos
 es reserva el dret a modificar el contingut i elements que integren les seves pàgines, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan ho estimi convenient d’acord amb l’exercici dels seus serveis.

Dalmau Hermanos
 no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir des de la seva pàgina, ni d’aquells continguts que no hagin estat supervisats per Dalmau Hermanos.

Dalmau Hermanos
 utilitza tots els mitjans de què disposa per a no permetre la publicació errònia o no veritable de les dades que en les nostres pàgines no obstant això, Dalmau Hermanos no garanteix la veracitat absoluta de tots els continguts de les seves pàgines, ja que aquests poden estar subjectes a algun tipus d’error i per tant no es poden prendre com una oferta contractual i són dades merament informatius i orientatius.

AVÍS COOKIES A LA WEB

La nostra web utilitza cookies per a facilitar i millorar l’experiència de navegació. Si segueixes navegant per la nostra web, entenem que acceptes l’ús dels nostres galetes. Pots veure la nostra política de privacitat aquí.