Accessibilitat web

Política d’accessibilitat

L’empresa Dalmau Hermanos y Compañia Sucesor SA s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments finançats des d’Europa. La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc dalmau-hnos.com excloent els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és Plenament conforme amb el RD 1112/2018 no sent necessària una descripció dels continguts no accessibles. Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat. Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el seu control, com arxius ofimàtics de diferents organismes que s’hagin de publicar en aquest lloc.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat [article 10.2.a) del RD 1112/2018] com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’ accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través de info@dalmau-hnos.com o trucant al telèfon 977 542 100.

Pot presentar:

  • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
  • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
    • Continguts que están exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4.
    • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’ accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.